"HYVÄ MEHTÄKAVERI" -HANKE

 

Kajaanin ensimmäinen "Hyvä mehtäkaveri" koulutustilaisuus järjestettiin 2.3.2016. Osallistujia oli useasta eri metsästysseurasta.

Riistanhoitoyhdistys kiittää kaikkia koulutukseen osallistuneita!

 

Hyvä mehtäkaveri –toimintamalli on poikkisektorisena yhteistyönä toteutettava uusi ennaltaehkäisevän mielenterveystyön menetelmä.

Hankkeessa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan huolen puheeksiottamisen koulutusta  kainuulaisille metsästyksen harrastajille.

Halukkaista metsästysseurojen jäsenistä valmennetaan henkilöitä, joilla on valmiuksia tunnistaa ja kohdata itsemurhavaarassa olevia metsästyskavereita, ottaa huoli puheeksi ja puuttua huoleen  mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

©2018 Kajaanin riistanhoitoyhdistys