SUURPETOPOIKKEUSLUVAT:

Kajaanin riistanhoitoyhdistyksen alueelle ei ole myönnetty poikkeuslupia metsästyskaudelle 2022-2023.