SUURPETOPOIKKEUSLUVAT:

Kajaanin riistanhoitoyhdistysten alueelle myönnettiin metsästyslain 41 A §:n mukainen poikkeuslupa ilveksen (2kpl) metsästykseen metsästyskaudelle 2021-2022.

Luvan haltijana toimii Tuomo Haataja.