RIISTANHOITOYHDISTYKSEN AMPUMARATA

Riistanhoitoyhdistyksen hirvirata (Rata 6) on rakennettu vuonna 1993 Hoikanportin ampumarata-alueelle Kainuun prikaatin ampumaratojen yhteyteen. Kesällä 2012 radalle uudisrakennettiin toimisto - ampumakoe - kohdistuspaikkarakennus, asetarkastuskatos ja odottelukatos. Ampumarata-alue ojitettiin ja kentän sekä tiestön pintakerrokset uusittiin.

Kesän 2013 ohjelmassa oli uusien ampumapaikkarakenteiden viimeistelytyöt ja ratalaitteiston automatiikan uusiminen. Ja kesällä 2014 saatettiin näyttösuojan peruskorjaus loppuun sekä uusittiin ratalaitteiston kuluneet osat. Vuosittain radalla suoritetaan keskimäärin 750 ampumakoetta ja noin 20 metsästysseuraa on käyttänyt rataa seuransa johtamiin harjoitusammuntoihin.

RATARAKENNUS
AMPUMAKOETILA