​ASEEN KOHDISTAMINEN HIRVIRADALLA

Metsästyskiväärin kohdistaminen

Hirviradalle on rakennettu metsästyskiväärin kohdistuspaikka, jonka käytössä noudatetaan seuraavia ratamääräyksiä:

- Ampuja saa kohdistuspaikan käyttöoikeuden ilmoittautumalla Hoikanportin ampumarata-alueen tauluvarastolla (ratapaviljongin alakerrassa) ja kirjaamalla käyntinsä ratavihkoon ennen riistanhoitoyhdistyksen hirviradalle menoa

- Aseen kohdistuslaukaukset ammutaan ainoastaan ratarakennuksen ampumakatoksesta, ampumapaikka on merkitty "KOHDISTUS" -kyltillä

KOHDISTUSPAIKKA

- Aseen kohdistamista varten on hirviradan etuvallin takana taulukehikoita.

- Aseen kohdistajat käyttävät omia ampumataulujaan, jotka kiinnitetään ainoastaan näihin taulukehikoihin!

TAULUKEHIKOT

- Ampumaradan johtosäännön mukaan ampumataulut saa asentaa vain taustavallia vasten, joten taulukehikot kiinnitetään ratapölkkyjen päissä oleviin "tolpanjalkoihin".

TOLPANJALAT

- Tarkistetaan vielä, että näyttösuojan kulmalla oleva kevytpuomi on kiinni - ja kohdistusammunta voi alkaa!

- Kohdistuksen jälkeen taulujätteet viedään näyttösuojan seinustalla olevaan roskasäiliöön.

- Kainuun prikaatin vartiosto valvoo alueella liikkumista. Alueella on myös kameravalvonta.

Ampumakoe onnistuu ja hirvi kaatuu ainoastaan hyvin kohdistetulla aseella!