​RIISTANHOITOYHDISTYKSEN JÄSENYYS


Riistanhoitomaksun maksanut henkilö voi kuulua jäsenenä siihen riistanhoitoyhdistykseen, jonka toiminta-alueella hän pääasiassa metsästää tai siihen riistanhoitoyhdistykseen, jonka toiminta-alueella olevassa kunnassa hänellä on kotipaikka. Henkilö ei voi samanaikaisesti olla usean riistanhoitoyhdistyksen jäsen.

Jos henkilö ei kuulu riistanhoitoyhdistykseen, hänet merkitään metsästäjärekisteriin kotikuntansa perusteella.

Metsästäjätutkinnon suorittamisen jälkeen henkilön tulee ilmoittaa riistanhoitoyhdistyksen jäsenyydestä metsästäjätutkinnon vastaanottajalle, joka huolehtii ilmoituksen lähettämisestä metsästäjärekisteriin.

Riistanhoitomaksun suorittanut henkilö ilmoittaa riistanhoitoyhdistyksen vaihtamisesta metsästäjärekisteriin tai riistanhoitoyhdistykselle. Muutosilmoitukseen merkitään nimi, metsästäjänumero sekä nykyinen ja uusi riistanhoitoyhdistys. Muutosilmoitus tulee tehdä viimeistään toukokuussa, jotta muutos ehdittäisiin merkitä seuraavaan metsästyskorttiin.

Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys lakkaa, jos riistanhoitomaksua ei suoriteta tai henkilö määrätään metsästyskieltoon.